เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


ออกเยี่ยมบ้าน
 
 

          จัดให้มีการออกเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์  เพื่อเป็นการขยายการบริการแก่ชุมชน  โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยพิการที่ไม่สามารถมายังโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง  นักกายภาพบำบัดจะต้องทำการ

ตรวจประเมินรักษา  แนะนำการปรับสภาพบ้าน  การออกกำลังกายด้วยตัวเอง  รวมถึงการ

จัดหาอุปกรณ์ช่วยเดินหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆให้กับผู้ป่วย

          -   ออกเยี่ยมบ้านชุมชนแบบเคหาสน์

          -   ออกเยี่ยมบ้านชุมชนบ่อฝ้าย

          -   โครงการแจกรถเข็นให้ผู้พิการ RICD

          -   ออกเยี่ยมบ้าน รพ.สต. ในเขตอำเภอหัวหิน

          -   โครงการอำเภอยิ้ม และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 
 
 
 
 
 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL