เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
Apr-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


ออกเยี่ยมบ้าน
 
 

          จัดให้มีการออกเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์  เพื่อเป็นการขยายการบริการแก่ชุมชน  โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยพิการที่ไม่สามารถมายังโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง  นักกายภาพบำบัดจะต้องทำการ

ตรวจประเมินรักษา  แนะนำการปรับสภาพบ้าน  การออกกำลังกายด้วยตัวเอง  รวมถึงการ

จัดหาอุปกรณ์ช่วยเดินหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆให้กับผู้ป่วย

          -   ออกเยี่ยมบ้านชุมชนแบบเคหาสน์

          -   ออกเยี่ยมบ้านชุมชนบ่อฝ้าย

          -   โครงการแจกรถเข็นให้ผู้พิการ RICD

          -   ออกเยี่ยมบ้าน รพ.สต. ในเขตอำเภอหัวหิน

          -   โครงการอำเภอยิ้ม และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 
 
 
 
 
 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL