เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


ระบบประสาท
 
 

          ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท  เช่น  ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  อัมพาตครึ่งท่อน

ผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดสมอง ผู้ป่วยกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง  เป็นต้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL