เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
Apr-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


ความรู้สู่ประชาชน
 
 
  ooooo
 
  การเคลื่อนย้ายตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
 
  การเคลื่อนย้ายตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน
 
  การเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL