เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


ความรู้สู่ประชาชน
 
 
  ooooo
 
  การเคลื่อนย้ายตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
 
  การเคลื่อนย้ายตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน
 
  การเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL