เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


กายภาพบำบัดในเด็ก
 
 

          ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเน้นการกระตุ้นพัฒนาการในเด็กสมองพิการ  เด็กที่มีพัฒนาการ

ล่าช้า  เป็นต้น

 
 
 
 
 
 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL