เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 
 

          ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  เช่น  ปวดหลัง  ปวดคอ

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  ข้อไหล่ติด  กระดูกหัก  เป็นต้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL