เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


ระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต
 
 

          ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต

เช่น  ผู้ป่วยปอดอักเสบ  ผู้ป่วยปอดติดเชื้อ  ผู้ป่วยปอดแฟบ  ผู้ป่วยโรคหัวใจ  รวมถึงการตรวจสมรรถภาพปอดอีกด้วย

 
   
 
   
 
  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL