เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
May-2020
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


ระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต
 
 

          ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต

เช่น  ผู้ป่วยปอดอักเสบ  ผู้ป่วยปอดติดเชื้อ  ผู้ป่วยปอดแฟบ  ผู้ป่วยโรคหัวใจ  รวมถึงการตรวจสมรรถภาพปอดอีกด้วย

 
   
 
   
 
  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL