เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
Apr-2020
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


ระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต
 
 

          ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต

เช่น  ผู้ป่วยปอดอักเสบ  ผู้ป่วยปอดติดเชื้อ  ผู้ป่วยปอดแฟบ  ผู้ป่วยโรคหัวใจ  รวมถึงการตรวจสมรรถภาพปอดอีกด้วย

 
   
 
   
 
  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL