เวลาทำการ  
       
       
       
 
 
 
Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


กิจกรรมต่างๆ
 
  - นักศึกษาฝึกงาน
   

ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

-   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-    มหาวิทยาลัยพะเยา

-    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
  - การจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ
   

 มีโครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ  โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
  - การออกกำลังกายให้กับผู้รับบริการระหว่างรอเรียกตรวจ
 
   
 
 
   
 
  - ร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาล
   

 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาล เช่น

-   งานกีฬาสีภายในโรงพยาบาล

-   งานสงกรานต์

-   งานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออาคารโรงพยาบาลหัวหิน 2

-   ร่วมการประกวดร้องเพลง แดนซ์เซอร์ The star

 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
  - ร่วมงานวันหัวใจโลก
   

เข้าร่วมงานวันหัวใจโลก โดยบริการตรวจวัดสมรรถภาพปอด ให้แก่ผู้สนใจ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556

  - จัดอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
   

 มีการจัดอบรมการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

พร้อมกับการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับ รพ.สต.

 
   
 
  - งานแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2
   

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 งานกายภาพบำบัดร่วมกับสโมสรโรตารีหัวหินและสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ ได้มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการจำนวน 30 คัน พร้อมกับการแจกอุปกรณ์ช่วยเดินให้แก่ผู้มาที่สนใจอีกด้วย

 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5129 / 5131
ADMINISTRATOR  TOOL